Vad är inflation? Läs Peter Malmqvist analys här!

De senaste tjugo åren har svensk inflationstakt varit en av de lägsta i världen. Detta påstås vara ett problem, trots att ingen exakt kan säga varför.

Sverige skall ha en inflation på två procent. Det bestämde vi genom den politiska apparaten i november 1992. Då bestämde vi oss också för att ha en flytande valuta, varvid Riksbanken skulle stabilisera ekonomin genom att hålla en stabil inflationstakt. Tidigare var Riksbankens mål att stabilisera ekonomin, genom att stabilisera kronan.

Riksbankens högsta styrande organ, Riksbanksfullmäktige, bestämde att en stabil inflation skulle vara två procent. Ingen kan veta vad som är ”rätt” inflation, men världen över har siffran ”två” varit det vanligaste målet, så det fick även bli Riksbankens mål.

Men det har misslyckats. Den genomsnittliga inflationstakten sedan 1995 har varit 1,2 procent per år, men misslyckandet kan vi ta med jämnmod. Att mäta inflation är nämligen osäkert. En stor del av den låga svenska inflationstakten beror exempelvis på fallande räntor. Justerar vi för detta, har genomsnittsinflationen varit ungefär 1,6 procent, men även det är under målet.

Ytterligare ett problem är teknikutvecklingen. Det syns bäst i de index vi har för elektronikprodukter, som telefoni, TV, radio, etc. Där har priserna fallit med ungefär 90 procent sedan 1995. Det är emellertid också en illusion, för om du går till butiken för att köpa en ny mobil, kan du konstatera att den kostar ungefär lika mycket idag, som för tjugo år sedan, alltså oförändrade priser. Emellertid kan ju mobilen så otroligt mycket mer idag och det är efter justering för teknikutvecklingen, som priserna rasar, inte i butiken. Men hur mycket av den nya tekniken använder du egentligen?

Ett tredje inflationsproblem är importen. Den drar ständigt ner inflationen. Därför blir Sveriges inflation väldigt lika den i världens stora industriländer. Även den internationella inflationen har legat klart under två procent de senaste tjugo åren. Eftersom Sverige är en av världens mest öppna ekonomier, är det naturligt att vi får ungefär samma inflation som våra konkurrentländer.

Ett fjärde problem är oljepriset. Det är den viktigaste faktorn för svängningar i inflationen. Det syns tydligt om vi jämför med den internationella inflationstakten de senaste femton åren. När oljepriset faller, faller även

inflationstakten och vice versa. Sverige bara hänger med. Detta kan följaktligen Riksbanken inte göra något åt.

Däremot har Sverige en kraftig inflation i bostadspriserna. Sedan 1995 har de stigit drygt 6 procent per år, vilket är bland de högsta i världen, men det har vi bestämt inte är ”inflation”. Skälet är att det finns nästan lika många som tjänar på stigande huspriser (de som äger sin bostad), som det finns förlorare (de som skulle vilja äga). Därför är det bara en väldigt liten del av inflationstakten som påverkas av de galopperande huspriserna.

Detta är Riksbankens rävsax. Huspriser är extremt känsliga för räntenivån, men uppenbarligen inte de produkter som ingår i inflationsstatistiken. När Riksbanken 2014 började vrålsänka räntan, gick därför bostadspriserna upp med hela 19 procent på ett år, samtidigt som inflationstakten var noll. De låga räntorna skapade en sällan skådad bostadshysteri, som tryckte upp byggandet till rekordnivåer, drygt 60.000 bostäder i årstakt.

I augusti 2017 tog det slut och bostadspriserna rasade med 10 procent på några månader. Ingen kan säga varför, för räntorna är fortfarande rekordlåga. Nu rasar också byggandet, särskilt av bostadsrätter och särskilt i Stockholm, men samtidigt har inflationen stigit till över två procent.

Senast i februari nästa år skall därför Riksbanken höja räntan. Då kommer dessvärre byggandet att rasa ännu mer och till slut kommer det även påverka den svenska konjunkturen, men räntan den skall upp. Om du inte förstår någonting av den här inflationspolitiken, kan det möjligen vara en tröst – att då är vi åtminstone två.

Peter Malmqvist
Chef, Analysguiden, Aktiespararna

30 oktober 2018

 

Mer inom samma ämne…

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Självklart utan kostnad eller bindningstid
Dela

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om vår cookiepolicy här

Cookiepolicy för SilverSociety.se

Målet med vår policy är att skydda din sekretess och personliga integritet och på samma gång se till att vi har tillräckligt med information för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

1.COOKIES

När du besöker en hemsida kommer din dator automatiskt att få en cookie. Cookies är textfiler som identifierar din dator i vår server. Cookies identifierar inte den individuella användaren utan endast datorn. Många hemsidor använder cookies varje gång någon besöker hemsidan för att kunna samla information om antalet besökare. Cookies samlar information om vilka sidor som besökts av datorn och hur länge. Du som användare av datorn har möjlighet att via datorns inställningar acceptera cookies, få ett meddelande när datorn får en cookie eller att inte acceptera cookies. Väljer du att inte acceptera kakor kan det bidra till begränsad funktionalitet. Vi använder cookies ibland för att hjälpa dig att hitta relevanta länkar inom sidan. Vi sparar ingen personlig information från ditt besök.

2. ACCEPTERA ELLER VÄGRA COOKIES

Varje besökare kan själv ange om han eller hon vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte. Om cookie-funktionen stängs av kommer eventuellt vissa funktioner kunna utnyttjas till fullo.

Stäng