Framtidsfullmakt – vad är det? Caroline Törnquist guidar oss

Sedan den 1 juli 2017 finns det möjlighet att ställa ut en fullmakt som gäller i framtiden. Vi har nu rätt enligt svensk lag att skriva en fullmakt till någon som i framtiden kan sköta våra affärer, i en situation då vi varaktigt inte själva är kapabla att ta hand om detta, beroende på sjukdom, missbruk eller liknande. Här nedan redogör jag för de grundläggande frågorna i en framtidsfullmakt.

Caroline Törnquist på Nordea Private Banking berättar om Framtidsfullmakt

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är ett komplement till God mans-förfarandet.  När man upprättar fullmakten måste man vara pigg och alert och förstå innebörden av att man genom denna handling sätter någon annan i sitt ställe.

Fullmakten kan omfatta allt, såväl ekonomiska som privata angelägenheter, till exempel att sköta bankaffärer, att sälja en fastighet eller bostadsrätt, att teckna eller säga upp abonnemang, eller även att teckna kontrakt på ett nytt boende. Dock omfattas inte hälsa och sjukvård, där kan ingen annan än läkare/tandläkare komma in och bestämma.

Fullmakten skrivs alltså när man är vid sina sinnens fulla bruk och innebär att man som fullmaktsgivare utser någon som kan träda in i ens ställe i framtiden. Det kan vara en make/maka eller barn, men det kan också vara någon annan som man verkligen har förtroende för. Du sätter ju den personen i ditt ställe. Avsikten är att individen ska få bestämma vem som ska få träda in i sitt ställe.

När börjar framtidsfullmakten gälla och vem bestämmer det?

En framtidsfullmakt börjar gälla den dag du inte själv kan ta hand om dina affärer och åtaganden och det är fullmaktshavaren som beslutar när den dagen inträtt.

En framtidsfullmakt ska inte förväxlas med en generalfullmakt som kan omfatta mer eller mindre vad som helst. Generalfullmakten börjar gälla då du skriver på den.

Det är alltså fullmaktshavaren, det vill säga den som är utsedd att ta hand om dina affärer, som bestämmer när fullmakten börjar gälla. När fullmaktshavaren anser att fullmaktsgivaren varaktigt är ur stånd att ta vara på sina affärer, då träder framtidsfullmakten i kraft. Det krävs inget läkarintyg för detta, men fullmaktshavaren kan alltid vända sig till domstol och få prövat om fullmakten ska gälla och tingsrätten tar då in ett läkarintyg.

Det finns en informationsplikt för fullmaktshavaren att informera de anhöriga. Det finns inget krav på att den informationen ska vara skriftlig men det kan vara klokt att ändå göra det skriftligen.

En framtidsfullmakt gäller alltså när du inte själv varaktigt kan sköta dina affärer. Men det kan vara så att man får en stroke och sedan kommer tillbaka, och då kan fullmakten återkallas.  Då var ju personen under en tid oförmögen på grund av sjukdom och fullmakten kanske behövdes under den perioden. En framtidsfullmakt kan aldrig göras oåterkallelig.

Begränsningar, ersättare och granskare

En framtidsfullmakt kan absolut begränsas till att bara avse vissa saker. Kanske ska man inte få sälja fast egendom, eller få lov att utge gåvor i fullmaktsgivarens namn

Det är viktigt att man sätter sig in i vad man lämnar fullmakt för och vad det innebär. Ett exempel är ju om man som ett gift par lämnar fullmakt till varandra så kan man ju fundera på vad som händer om den ena parten blir oförmögen att ta hand om affärerna och den andra parten kanske aldrig skött familjens ekonomi eller övriga affärer, och kanske inte riktigt vill eller förstår vad det innebär. Personen kanske också har åldrats och inte är lika mentalt vital som när fullmakten skrevs. Då kanske man ska fundera på en ersättare, vilket kan vara ett barn eller någon annan som man har förtroende för. Detta ska man i så fall skriva in i framtidsfullmakten. Finns ingen ersättare i en sådan situation faller framtidsfullmakten.

En fullmaktshavaren skall alltid sörja för fullmaktgivarens bästa, det vill säga inte sko sig själv.

I lagen finns också en skrivning att fullmaktshavaren har rätt att ge ut gåvor till andra än sig själv från fullmaktsgivaren. Det som avses här är gåvor som står i skälig proportion till fullmaktsgivarens ekonomi. Kanske är det så att fullmaktsgivaren har gett julklappar/födelsedagspresenter under många år för ett visst belopp, och det kan då fortsätta om man vill det. Man kan också välja att sätta in en granskare i fullmakten, om ska granska fullmakthavarens åtaganden och beslut.

Så hur går det då praktiskt till?

Det är viktigt att förstå att det inte automatiskt är make/maka som tar över om den ena blir oförmögen att sköta sina affärer. Det är tyvärr en mycket vanlig missuppfattning,  Löpande betalningar för daglig livsföring  är okej enligt lag att göra, men inte att sälja en fastighet eller göra placeringar av kapitalet. Man kan till exempel inte sälja ett gemensamt hus, eller om det kanske helt står skrivet på maken/makan. Då måste det utses en god man. Försäljningslikviden ska sättas in på makens/makans konto. Den andra maken/makan har ingen rätt till de pengarna. Det är därför väldigt viktigt att från början tänka igenom hur och vem som äger tillgångarna i ett förhållande.

Många tror att giftorätten är en samäganderätt men det är det inte. Det som är ditt är ditt och det som är mitt är mitt gäller under äktenskapet. Så vid en situation då den ena inte kan hantera en större förändring som till exempel en försäljning av en fastighet kommer en God man in i bilden. Här kan du en framtidfullmakt ersätta en sådan situation.

Om en person till exempel är fullmaktshavare för sin man som nu blivit dement, och nu vill personen ”gå till” banken och ta ut en summa pengar, eller sälja makens bil, så behöver man alltså ha med sig fullmakten, den ska presenteras i original.

Jag tycker inte att man bara ska ladda hem en framtidsfullmakt från nätet och skriva på. Det finns till exempel ett jättebra faktablad från Svenska Bankföreningen som man kan läsa på.

sök på Framtidsfullmakt

https://www.swedishbankers.se

Caroline Törnquist,

Familjerättsjurist Nordea Private Banking

Mer inom samma ämne…

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Självklart utan kostnad eller bindningstid
Dela

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om vår cookiepolicy här

Cookiepolicy för SilverSociety.se

Målet med vår policy är att skydda din sekretess och personliga integritet och på samma gång se till att vi har tillräckligt med information för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

1.COOKIES

När du besöker en hemsida kommer din dator automatiskt att få en cookie. Cookies är textfiler som identifierar din dator i vår server. Cookies identifierar inte den individuella användaren utan endast datorn. Många hemsidor använder cookies varje gång någon besöker hemsidan för att kunna samla information om antalet besökare. Cookies samlar information om vilka sidor som besökts av datorn och hur länge. Du som användare av datorn har möjlighet att via datorns inställningar acceptera cookies, få ett meddelande när datorn får en cookie eller att inte acceptera cookies. Väljer du att inte acceptera kakor kan det bidra till begränsad funktionalitet. Vi använder cookies ibland för att hjälpa dig att hitta relevanta länkar inom sidan. Vi sparar ingen personlig information från ditt besök.

2. ACCEPTERA ELLER VÄGRA COOKIES

Varje besökare kan själv ange om han eller hon vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte. Om cookie-funktionen stängs av kommer eventuellt vissa funktioner kunna utnyttjas till fullo.

Stäng