April – osäkerheten

April ropade efter hjälp från Moder Sol. Hon var som vanligt osäker och vimsig. Hela året oroade hon sig för detta – att tillträda och ta ansvar. Varje år samma sak, hon kunde helt enkelt inte få ordning på sina handlingar.