62% av Club Eriks kunder är återkommande.

Detta är en annons från Club Eriks. 52% av Club Eriks kunder är återkommande. En sällsynt hög siffra.
En förklaring är att vi vägrar kompromissa med detaljer, förklarar Tomas Jonsson, sedan 18 år vd och delägare i Club Eriks.